Kiinteistön lämmitys lämpöpumpulla

Kiinteistön lämmitys lämpöpumpulla

Lämmitysremontin kohteena oli Siporex-rakenteinen liikekiinteistö 70-luvulta. Rakennus on osittain kolmikerroksinen ja kokonaispinta-alaltaan 625m². Lämmitettävät tilat käsittävät korkeaa varastotilaa, liikehuoneiston, toimistoja sekä yhden suurehkon asunnon. Kiinteistön lämmitys lämpöpumpulla tässäkin referenssikohteessa pienensi lämmityskuluja reilusti alle puoleen. Takaisinmaksuaika on vain muutama vuosi.

Lämmitys on vesikiertoisilla pattereilla toteutettu ja ollut alun perin öljyllä toimiva. Lämmitysenergia oli 80-luvulla muutettu maakaasulle vaihtamalla öljypoltin maakaasupolttimeen. Pannuhuone on tilava, joten lämmityssaneeraukselle oli hyvät olosuhteet laitevalintoja ajatellen.

Maakaasun kulutus oli ollut viimeisten viiden vuoden keskiarvolla n. 9 000m³ vuodessa (vastaa n. 9000 litraa öljyä) ja maakaasupolttimen teho oli 60kW. Käyttöveden tarve oli pienehkö verrattuna lämmitysenergian tarpeeseen, kuten liikerakennuksissa usein tilanne onkin.

Lämmityslaitteistoksi valikoitui ilmavesilämpöpumppu Atlantic Excellia 32kW (2x16kW kaskadilaitteisto) sekä varajärjestelmäksi Atlantic Effinox 34kW maakaasukondenssikattila. Käyttövesivaraajaksi valittiin Austria-Email HRS-400 suurella käyttövesikierukalla. Käyttöveden lämmittämiseen valittiin Multiheater Eco 26 poistoilmalämpöpumppu, koska liiketilassa syntyy runsaasti hukkalämpöä kylmälaitteista. Ilmanvaihto tulee liiketilassa olla tehokasta, joten nyt saadaan käyttövesi kokonaan, sekä osa lämmitystä otettua erittäin hyvällä hyötysuhteella jäteilmasta ympäri vuoden.

Kiinteistön lämpöpumpun takaisinmaksuaika ja säästöt

Kiinteistön lämpöpumppusaneeraus suoritettiin syksyllä 2015. Lämmitysenergiaa oli aiemmin kulunut 9 000 m³ maakaasuna joka vastaa n. 9 000 litraa öljyä tai 90 000kWh sähköenergiaa. Vuosi 2016 oli ensimmäinen kokonainen vuosi uudella ilmavesilämpöpumppujärjestelmällä, ja lämmitysenergiana kului 634m³ maakaasua ja 32850kWh sähköä ilmavesilämpöpumpuille, poistoilmalämpöpumpulle sekä osin lämmityskäytössä olleelle ilmalämpöpumpulle.
Lämpöpumppujärjestelmän vuosihyötysuhde vuonna 2016 oli COP 2,6 joka on patterilämmitteiselle liikerakennukselle hyvä kiinteistölämpöpumpuilla saavutetuksi.

Kiinteistön lämmitys lämpöpumpulla Atlantic Excellia 32kW ja Atlantic Effinox maakaasukondenssikattila
Maakaasun kulutus ennen ja jälkeen kiinteistön lämmitystä lämpöpumpulla (klikkaa suuremmaksi)
Kiinteistön lämmitys tapahtuu lämpöpumpulla 2016 alkaen ja energian kulutus on pudonnut 60%
Kokonaisenergiankulutus ennen ja jälkeen kiinteistön lämmitystä lämpöpumpulla vuodesta 2016 alkaen (klikkaa suuremmaksi 
Kannattaako kiinteistön lämmitys lämpöpumpulla?

Rahassa vuosisäästö on 4 000€. Kun investointi oli 24 000€, muodostuu takaisinmaksuajaksi n. kuusi vuotta.
Tässäkin lämmityssaneerauksessa toteutuu se tosiseikka, että siirtyminen kiinteistön lämmittämiseen lämpöpumpulla, maksaa lämpöpumpun tuottamat säästöt sekä investointilainan lyhennykset että sen korot takaisin muutamassa vuodessa.
Asunto-osake- tai kiinteistöosakeyhtiön ei yleensä tarvitse kerätä erillistä rahoitusvastiketta tai korottaa yhtiövastiketta lämpöpumppuhankinnan johdosta.

Onnistuuko kiinteistölämpöpumpun hankinta aina parhalla tavalla?

Valitettavasti ei. Lämpöpumppusaneeraus kiinteistöön vaatii suunnittelulta ja toteutukselta paljon enemmän tietoa ja asiantuntemusta kuin tavallinen asunnon lämpöpumppuhankinta.
Seuraavat asiat kannattaakin pitää mielessä:

  • Pienemmällä investoinnilla saavutetaan nopeampi takaisinmaksuaika, mutta säästöt jäävät jatkossa vaatimattomammiksi. Lämpöpumpulla on helppoa leikata vain vahän lämmistyskuluja, valitsemalla kovin osatehoinen järjestelmä.
  • Suuremmalla investoinnilla saavutetaan huomattavat säästöt, mutta investoinnin takaisinmaksuaika on pidempi.
  • Siksi hankinnassa kannattaa harkita sopiva – yleensä keskitie lämpöpumpun mitoituksessa. Ensiarvoisen tärkeää on, että kokonaisuutta ajatellaan järjestelmäratkaisuna, joka lähes aina on jonkin tyyppinen hybridiratkaisu, eli useamman lämmönlähteen kokonaisuus. Edullisesti pitäisi lämmittää, mutta investointisumma tulisi pysyä aisoissa ja tehon pitää riittää kaikissa olosuhteissa.
  • Tästä syystä Atlantic Suomi on paras kumppani kiinteistön lämpöpumppuprojektiin. Atlanticilla on Suomen kattavin valikoima eri lämmönlähteitä kaikkiin teholuokkiin aina 960kW asti. On energian lähde sitten maa, ilma, aurinko, sähkö, kaasu tai öljy. Atlanticilta saat kaikki nämä samalta valmistajalta ja varmasti toinen toisiaan ymmärtävällä Siemens-automatiikalla varustettuna.
  • Lähes aina kiinteistön lämmitys lämpöpumpulla tarvitsee jonkun, tai joitakin muita lämmön lähteitä jotta lämmitysjärjestelmä toimisi optimaalisesti, luotettavasti ja edullisesti. Atlantic lämmityslaitteistokokonaisuus on täysin etävalvottavissa, riippumatta mitä eri lämitystekniikoita siinä on yhdistetty toimimaan täydellisesti toisiaan tukien. Atlantic Suomi tarjoaakin aina kiinteistökohteisiin huoltosopimusta ja etävalvontaa edullisella vuosisopimuksella. Tällä ei ainoastaan taata varmaa toimintaa, vaan järjestelmä osaa ilmoittaa myös sen, jos jossakin toiminnan osassa olisi parannettavaa. Isossa järjestelmässä voidaan näin saada huomattavia kustannussäästöjä lämmityskuluihin.
  • Lämpöpumppusaneeraus aiheuttaa kattilahuoneessa tilankäytön uudelleenjärjestelyjä koska lämpöpumppulaitteiston lisäksi yleensä tarvitaan varaajat käyttövedelle ja lämmityspiirille puskuri- tai tasoitusvaraaja. Kun lisälämmönlähteenä käytetään kondenssikattilaa, ei olla riippuvaisia vanhasta hormista eikä sen sijainnista.
    Alla esimerkkikuva kohteen vanhan öljy/kaasukattilan savupiipusta ja ilmanottoaukosta. Kuvassa vasemmalla on uuden kondenssikattilan vastaavat. On helppoa ymmärtää kondenssikattilan hyödyt kiinteistölämpöpumpun varajärjestelmänä.
Kiinteistön lämmitys lämpöpumpulla ja maakaasu tai öljy on varalla
Kaksi erilaista savupiippua ja paloilman ottoventtiiliä