Lämmitysjärjestelmän vaihtoon tukea 4000 euroa

Lämmitysjärjestelmäsaneerauksiin on mahdollista saada energia-avustusta. Ely-keskkus, ARA, ja Business Finland tukevat niin yksityishenkilöiden, yritysten ja yhteisöjen kuin taloyhtiöidenkin lämmitysjärjestelmien muuttamista energiatehokkaammiksi.

Tässä alustavaa tietoa ja esimerkkejä avustuksista, autamme mielellämme lisää – Ota yhteyttä tästä

Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi

ELY-keskus tarjoaa avustusta ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Tukea myönnetään pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä.

Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta.

Avustus myönnetään kustannusarvion perusteella, kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen, ja avustus maksetaan, kun hakija on ensin maksanut kustannukset kokonaan. Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Hankkeen on oltava valmis, laskun on oltava maksettu ja maksatushakemuksen on oltava KEHA-keskuksessa viimeistään 18.11.2022.

Hakeminen ja lisätiedot

Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Energiatuki yrityksille

Yrityksille ja yhteisöille puolestaan on tarjolla Business Finlandin Energiatuki. Sen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Tyypillisesti kyse on esimerkiksi ilmavesilämpöpumpun asentamisesta öljylämmityksen rinnalle, tai vanhan lämmitysjärjestelmän vaihtamisesta kokonaan lämpöpumppuun.

Tarkempaa tietoa tuesta osoitteesta https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki

ARA:n energia-avustus 2020

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022. ARA myöntää avustusta, kun tarvittavien korjausten tai rakennustöiden hyöty energiatehokkuuteen nähden on tarpeeksi suuri. Avustus kattaa maksimissaan 50 % hankkeen kustannuksista. Tämä sisältää myös toteutuneet suunnittelukustannukset.

Energia-avustus on suunnattu niin omakotitaloille ja taloyhtiöille kuin ARA-yhteisöille, kuten asumisoikeusyhtiöille yms. Vaikka avustuksen hakuprosessi on sama, avustushakemuksen sisältö ja vaatimukset kuitenkin vaihtelevat rakennuksen tyypin ja rakennusajankohdan mukaan. Hakemuksen liitteineen tulee olla lähetettynä ARA:an ennen töiden aloittamista. Mikäli hankkeeseen on myönnetty muuta julkista tukea, energia-avustusta ei myönnetä. Tarvittaessa autamme asiakastamme energia-avustuksen hakemisessa.

Avustettavat kohteet

ARA on määritellyt energia-avustuksen piiriin kuuluvat toimenpiteet, joilla energiatehokkuutta voidaan parantaa. Näitä ovat esimerkiksi

  • Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmät sekä aurinkoenergian hyödyntäminen
  • Öljylämmityksestä luopuminen
  • Lämmöntalteenoton lisääminen

Lisää tietoa ja kaikki ARA:n hyväksymät toimenpiteet löytyvät tästä linkistä.

 


Lisätietoa tarjoamistamme lämmitysmuodoista fossiilisia polttoaineita käyttävien lämmitysmuotojen tilalle:

Ilmavesilämpöpumput

Maalämpöpumppu

Sähkökattilat